luns, 31 de agosto de 2009

HOXE LUNS DERRADEIRO DIA DA SEMANA DE CINE DO CINE CLUB GROUCHO MARX


As cinco da tarde para os nenos A edade de xeo 3


As oito e media e once menos cuarto Vacaciòns de Ferragosto.

Hoxe remata a exposiciòn de playmobiles na galeria Sargadelos