martes, 16 de febreiro de 2010

MODIFICACION DOS HORARIOS DA PELICULA SINGULARIDADES DE UNA CHICA RUBIA


A pelìcula de Manoel de Oliveira programada para o proximo dia 25 tense que trasladar a o luns 22 por estar ocupada a casa da cultura pola montaxe da compañia de teatro. Os horarios manteñense os mesmos : 8:3o e 10: 3o .

Esta foi a soluciòn que poidemos atopar maìs apropiada pois era esto ou suspendela. Perdoade as molestias: